Děkujeme za podporu!

Bez vás by to nešlo.

Všichni přispěvatelé a přispěvatelky mají čestné místo na nástěnce
Načítám na nástěnku všechny, co přispěli na Volební kalkulačku. Je jich hodně!